En hjerne til forskel – hvis du bare vidste …

Mine oplæg bliver skræddersyet til hver målgruppe. Det betyder, at de tager udgangspunkt i at skabe en fornyet forståelsesramme om autisme, som giver den meste relevant vinkel for den specifikke faggruppes udfordringer og indsatser.

Overordnet er hensigten at forøge deltagernes forudsætninger for at forstå autisme. Sammen med kendskab til specifikke værktøjer skabes der basis for en ny rammesætning og en forbedret dialog.

Indholdet vil omhandle emner som hjernen, autisme, ressourcer og andre væsentlige forhold. Det er også muligt at få særlige temaoplæg, fx om søvnproblematikker, kravafvisende adfærd, spiseforstyrrelser, angst, skærmafhængighed m.m.

Oplæggene vil være relevante de steder, hvor social- og sundhedsfagligt personale samarbejder med autister. Det kan fx være på jobcentre, hos UU-vejledere, i afdelingen for voksenhandicap, på bosteder, familie-huse og mange andre steder.


Oplæg med relevans for Jobcentre
Oplæggene vil videreformidle lettilgængelig viden, og håndgribelige værktøjer. En forbedret dialog mellem fagprofessionelle og borgere, skaber betingelser for et frugtbart samarbejde og øget trivsel for borgeren. Det medfører større effekt og udbytte af indsatserne.
En autisme-forståelig sikring af den vejledning og rådgivning, der formidles, kan være med til at få indsatsen i mål.

Indholdet vil omfatte: Indsigt i Autisme Spektrum Tilstand. Grundlæggende forhold om hjernen, signalstoffer og deres betydning. Sanseforstyrrelser, stress-sårbarhed, nedsmeltninger og hvordan disse forhold viser sig i adfærd og konsekvenser. Læringsperspektiver, udviklingspotentiale og latenstid. Rammesætning, forudsigelighed og samarbejde. Værktøjerne vil variere afhængig af faggruppen.

Der vil blive givet vejledning og informationer om, hvordan disse indsigter og værktøjerne umiddelbart kan anvendes i samarbejdet med autisten.


Sagsbehandlere : En hjerne til forskel – forstå din borger med autisme bedre.
Oplægget er tiltænkt socialrådgivere, der afholder samtaler, samt visiterer til tilbud og indsatser.
Deltagerne får mulighed for at:

• Afholde samtaler, hvor myndighed får bedst muligt indblik i autistens evner og ressourcer, samt hvornår, og hvordan, disse interagerer med hinanden.
• Sikre den ”bedste vej videre” til relevante tilbud og indsatser.
• Forny kompetencerne til at navigere i udviklingsfeltet sammen med autisten.

Deltagerne modtager tre lamineret ark med: Væsentlige reminder stikord om autisme. Vigtige punkter i rammesætning for mødeafholdelse med autister. Skabelon til mødedagsorden.

Pris: Oplægget varer 2 timer inkl. pause og koster kr. 3.500 ekskl. moms (hertil kørsel efter statens takst). Der kan være op til 10 deltagere. Ved større grupper spørg venligst efter pris.Mentorer: En hjerne til forskel – få indsigter og værktøjer der støtter din borger med autisme.
Oplægget er designet til mentorer, der har en støttefunktion.
Deltagerne får mulighed for at:

• Sikre den bedst mulig dialog og samarbejdsrelation i støtteindsatsten.
• Få kendskab til, og instruktion i, at bruge værktøjer, der er tiltænkt autister.
• Forny kompetencerne til at navigere i udviklingsfeltet sammen med autisten.

Værktøjer, der bliver gennemgået og instrueret i: Stresssårbarhed, der tilstræber øget selvforståelse hos borgeren. Stressfaktorliste(r), der kan identificere skånehensyn, og mulige strategier. Energiregnskab, som forstærker ejerskab for valg, og dermed øger evnen til at navigere med egne ressourcer i dagligdagen.

Deltagerne modtager de tre værktøjer på følgende måde: Stress-sårbarhed som model og skabelon. Energiregnskab som eksempel og ark til udfyldelse. Stressfaktorlister som eksempler og ark til udfyldelse.

Pris: Oplægget varer 3,5 timer inkl. pauser og prisen er kr. 6.000 ekskl. moms . (hertil kørsel efter statens takst). Der kan være op til 10 deltagere – ved større grupper spørg venligst efter pris.
Efterfølgende kan det være gavnligt med et opsamlingsmøde, hvor sparring på specifikke sager, eller forløb kan finde sted. (Pris pr. time – se nedenfor)Virksomhedskonsulenter: ”En hjerne til forskel – skab et succesfuldt praktikforløb for din borger med autisme.
Oplægget er tiltænkt virksomhedskonsulenter, jobcoaches eller lignende.
Deltagerne får mulighed for at:

• Finde egnede praktikpladser, hvor virksomheden også bliver klædt på til praktikforløbet.
• Identificere relevante og nødvendige skånehensyn, herunder hvilke betingelser og forhold, der er vigtige/afgørende for en autisme-egnet praktik.
• Forny kompetencerne til at navigere i udviklingsfeltet sammen med autisten.

Værktøjet ”Stressfaktorliste til praktik” bliver gennemgået og instrueret. Det kan identificere skånehensyn og italesætte strategier.

Vidensdeling om vej til at finde egnede virksomheder og konkrete anvisninger til at klæde virksomheden på til praktikforløbet.

Deltagerne modtager værktøjet ”Stressfaktorliste til praktik” som skabelon. Derudover to laminerede ark med henholdsvis væsentlige reminder stikord om autisme, og fif til virksomhedskontakt, samt vigtige punkter i rammesætning for mødeafholdelse med autister.

Pris: Oplægget varer 2 timer inkl. pauser og prisen er kr. 3.500 ekskl. moms (hertil kørsel efter
statens takst). Der kan være op til 10 deltagere – ved større grupper spørg venligst efter pris.