En hjerne til forskel

Mine oplæg er skræddersyet til den specifikke målgruppe, og tager afsæt i den faglighed, der arbejdes med. Det betyder, at de tager udgangspunkt i at skabe en fornyet forståelsesramme om autisme, som har særlig betydning for netop denne faggruppes udfordringer og indsatser.

 Oplæggene vil videreformidle umiddelbar viden, og håndgribelige værktøjer. Fokus og formål er at bane vejen for: a) en forbedret dialog mellem fagpersonale og borger, b) en forøget effekt af de givne støtte- og hjælpeindsatser, samt c) en ”autisme-forståelig” sikring af den vejledning og rådgivning, der formidles.

Emnerne vil omhandle: hjernen og dens signalstoffer, autisme, stress, sårbarhed og andre væsentlige forhold, der har særlig betydning for faggruppen. Det er også muligt at få særlige temaoplæg, fx om Søvnproblematikker, Kravafvisende adfærd, Spiseforstyrrelser, Angst, Skærmafhængighed m.m.

 Oplæggene vil være relevante de steder, hvor social- og sundhedsfagligt personale arbejder med autister. fx. på jobcentre, hos UU-vejledere, i afdelingen for voksenhandicap, på bosteder, familiehuse m.m.

Oplæg med relevans for Jobcentre

Sagsbehandlere :
En hjerne til forskel – forstå din borger med autisme bedre.  Oplægget varer 2 timer inkl. pause og koster kr. 3.500 ekskl. moms (hertil kørsel efter statens takst). Der kan være op til 10 deltagere. Ved større grupper spørg venligst efter pris. 

Oplægget er tiltænkt socialrådgivere og lignende, der afholder samtaler og visiterer til tilbud/ indsatser. 

Hensigten er at forøge deltagernes forudsætninger for at forstå autisme. Sammen med kendskab til specifikke værktøjer skabes der basis for rammesætning, og forbedret dialog med borgeren. Dermed øges mulighederne for at deltagerne kan: 

  • Afholde samtaler, hvor myndighed får bedst muligt indblik i autistens evner og ressourcer
  • Sikre den ”bedste vej videre” til relevante tilbud og indsatser  
  • Forny kompetencerne til at navigere i udviklingsfeltet sammen med autisten

Indhold: Indsigt i Autisme. Grundlæggende forhold om hjernen, signalstoffer og deres betydning. Sanseforstyrrelser, stress-sårbarhed, nedsmeltninger og hvordan disse forhold viser sig i adfærd/konsekvenser. Læringsperspektiver, udviklingspotentiale og latenstid.  

Der vil blive givet vejledning og informationer om, hvordan disse indsigter – og værktøjerne – umiddelbart kan anvendes i arbejdet.

Deltagerne modtager lamineret ark med: 1) Væsentlige reminder stikord om autisme 2) Vigtige punkter i rammesætning for mødeafholdelse med autister, og 3) skabelon til mødedagsorden.

Mentorer:
En hjerne til forskel – få indsigter og værktøjer til bedre at kunne støtte din borger med autisme Oplægget varer 3,5 timer inkl. pauser og prisen er kr. 6.000 ekskl. moms . (hertil kørsel efter statens takst). Der kan være op til 10 deltagere – ved større grupper spørg venligst efter pris. Efterfølgende kan det være givtigt med et opsamlingsmøde, hvor sparring på specifikke sager, eller forløb kan finde sted. (Pris pr. time – se nedenfor)

Oplægget er designet til mentorer, der har en støttefunktion for borgere med autisme. Hensigten er at forøge deltagernes forudsætninger for at forstå autisme. Sammen med kendskab til specifikke værktøjer skabes der basis for rammesætning, og forbedret dialog med borgeren. 

Dermed øges mulighederne for at deltagerne kan: 

  • Sikre den bedst mulig dialog i støtteindsatsten 
  • Få kendskab til, og instruktion i, at bruge håndgribelige værktøjer, der er tiltænkt autister 
  • Forny kompetencerne til at navigere i udviklingsfeltet sammen med autisten

Emner & Indhold: Indsigt i Autisme. Grundlæggende forhold om hjernen, signalstoffer og deres betydning. Sanseforstyrrelser, ubalance og nedsmeltning og deraf følgende adfærd. Læringsperspektiver, udviklingspotentiale og latenstid. 

Værktøjer, der bliver gennemgået og instrueret i: 1) Stresssårbarhed – der tilstræber øget selvforståelse hos borgeren, 2) Stressfaktorliste(r) – der kan identificere skånehensyn, samt italesætte strategier og 3) Energi-regnskab – som forstærker ejerskab for valg, og dermed øger evnen til at navigere med egne ressourcer i dagligdagen. 

Der vil blive givet vejledning og informationer om, hvordan disse indsigter – og værktøjerne – umiddelbart kan anvendes i arbejdet.

Deltagerne modtager de tre værktøjerne på følgende måde: Stress-sårbarhed – model og skabeloner. Energiregnskab – eksempler og ark til udfyldelse. Stressfaktorlister – eksempler og ark til udfyldelse.

Virksomhedskonsulenter: ”En hjerne til forskel – skab et succesfuldt praktikforløb for din borger med autisme .
Oplægget varer 2 timer inkl. pauser og prisen er kr. 3.500 ekskl. moms (hertil kørsel efter statens takst). Der kan være op til 10 deltagere – ved større grupper spørg venligst efter pris. 

Oplægget er tiltænkt virksomhedskonsulenter, jobcoaches eller lignende. Hensigten er at forøge deltagernes forudsætninger for at forstå autisme. Sammen med kendskab til specifikke værktøjer, skabes der basis for rammesætning og forbedret dialog med borgeren. 

Dermed øges mulighederne for at deltagerne kan: 

  • Finde egnede praktikpladser, hvor virksomheden også bliver klædt på til praktikken
  • Identificere relevante og nødvendige skånehensyn, herunder hvilke betingelser og forhold, der er vigtige/afgørende for en autisme-egnet praktik
  • Forny kompetencerne til at navigere i udviklingsfeltet sammen med autisten


Emner & indhold: : Indsigt i Autisme. Kort intro til hjernen, signalstoffer og deres betydning. Sanseforstyrrelser, stress og nedsmeltning, samt adfærd. Læringsperspektiv,-rammer og -forhold, Sociale færdigheder, arbejdsmentalitet og -resultat. Værktøjer, der bliver gennemgået og instrueret, vil være 1) ”Stressfaktorliste til praktik”, der kan identificere skånehensyn og italesætte strategier. 2) Væsentlige punkter til brug i forbindelse med at finde egnede virksomheder, samt forslag til hvordan virksomhedens bliver klædt på til praktikforløbet. 

Der vil blive givet vejledning og informationer om, hvordan disse indsigter – og værktøjerne – umiddelbart kan anvendes i arbejdet.

Deltagerne modtager værktøjet Stressfaktorliste i forbindelse med praktik som skabelon og ark til udfyldelse. Derudover et lamineret ark med a) . væsentlige reminder stikord om autisme og fif til virksomhedskontakt b) Vigtige punkter i rammesætning for mødeafholdelse med autister.