Mit fokus og min drivkraft hænger sammen: Autister, stressramte, og sårbare mennesker skal have bedre samtaler med de mennesker, der er i deres liv for at støtte og hjælpe dem.

Mit mål er at forny og forhøje kvaliteten af disse samtaler. Som mentor, coach og virksomheds-konsulent i jobcenter regi har mine erfaringer vist mig, hvornår og hvordan den indsats, som er ønsket, faktisk lykkes. Det handler hele vejen igennem om forståelsesrammen.

Med indsigt i hjernen, signalstoffer, autisme, stress og sårbarhed, forbedres betingelserne for at skabe en samtale, der er gensidig og fælles. Sammen med håndgribelige værktøjer, har jeg erfaret hvordan der er skabt basis for en øget selvforståelse, og udvikling hos de mennesker, hvis liv jeg i en periode har været en del af.

Borgere fortæller om, hvor brugbart, konkret og lærerigt vores forløb har været, og om forskellen ved at blive mødt og forstået i deres virkelighed. Ofte har jeg videreformidlet værktøjer og viden til kollegaer, borgervejledere og socialrådgivere. De melder tilbage om, at indsigten og værktøjerne let kunne omsættes i arbejdet.

Jeg har vejledt og støttet virksomheder i at have unge autister og sårbare i succesfulde virksomheds-praktikker. Her er det ikke kun de unge, som er beriget; men også virksomheder har oplevet, at udover at tage et socialt ansvar, fik de også en god og brugbar arbejdsindsats. Det rigtige match og det succesfulde forløb handler i den grad om samme forståelsesramme.

Personligt er jeg optaget af at være medskabende på forandring. Nærvær, respekt, opmærksomhed, autenticitet, tillid og troværdighed er nøgleord, og er gennemgående for mig, og mit arbejde.

Med mig har jeg relevante uddannelser, solid erfaring, bred vidensbank, stærke formidlingsevner og en stribe virkningsfulde, lavpraktiske værktøjer.