Jeg ser det som min fornemmeste opgave at skabe et fundamentet af tillid, respekt, og tryghed.

Her kan samarbejdet om forandring og udvikling finde sted.

I det tempo, på den måde, og med de værktøjer, som passer den enkelte.


I tilgangen om at være medskabende ligger også, at min grundindstilling og værdi-grundlag baserer sig på, at vi alle har mulighed for at skabe bedre trivsel. For os selv. Med den rette støtte, med udvikling
af selvforståelse, brug af virksomme værktøjer og relevante indsigter. Tilsat den nødvendige tid.

Jeg tilbyder:
✓ Sparring, mentorbistand og/eller forløb for autister
✓ Mentorbistand – andre sårbare
✓ Coaching (både specifikt for stress og andet, der er udfordrer)
✓ Forløb om konkret problematik (fx søvnudfordringer, stresssårbarhed, skærmafhængighed, ernæring og madudfordringer, angst m.m.)
✓ Støtte i forbindelse med kontakt til eller jobcenter, kommunen m.m.

Jeg har en bred vifte af virkningsfulde værktøjer, bl.a. mentaltræning, afspændingsteknikker, valg og prioriteter (styrker beslutningsevnen), stress-sårbarheds modeller (strategier til øget selvforståelse), stressfaktorlister (identifikation af skånebehov og håndtering), energiforvaltning (til øget trivsel), afdækning af forestillinger og forventninger, robusthedstræning (til øget positivt selvbillede), og meget andet.

Pris: Pr. time 500 kr. ekskl. moms (hertil kørsel efter statens takst)

➢ Er du studerende, jobledig, på nedsat indkomst eller lignende, så finder vi en pris, der er mulig for dig.
➢ Er der tale om et formodet længere forløb – fx mentorstøtte, arbejdsevne afklaring, eller andet – finder vi en pris, som giver mening.